Administratorem danych osobowych viptransfers.pl jest firma VIP Transfers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. szlak 77/222, 31-153 Kraków wpisana do krajowego rejestru sądowego, identyfikująca się numerem KRS: 0000775527, NIP: 6793181754, Regon: 382759022, zwana w dalszej części dokumentu VIP Transfers.

Dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych, zwanym także RODO (rozporządzenie ogólne UE o ochronie danych osobowych), które 25 maja 2018 r. rozpocznie obowiązywanie bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych.

Płatności

W przypadku płatności kartą kredytową lub debetową nie doliczamy żadnych dodatkowych opłat.

W przypadku wyboru rezerwacji transferu poprzez stronę viptransfers.pl można opłacić z góry cały przewidywany koszt zamówienia. Niekiedy płatność może być zrealizowana po zakończeniu usługi: w gotówce, kartą kredytową lub przelewem. Wystawiamy faktury vat. W celu uzgodnienia formy płatności prosimy o kontakt na kontakt@viptransfers.pl lub telefonicznie: +48 574 254 347.

Państwa rezerwacja może podlegać dodatkowym opłatom (np. za czas oczekiwania, parkowanie, opłaty za przejazd autostradami, bilety wstępu, posiłki i zakwaterowanie dla kierowców).

Stawki godzinowe obejmują limit 20 km na każdą pełną godzinę, chyba że zaznaczono lub ustalono inaczej.

Stawki za transfer obejmują 1 godzinę wypożyczenia.

Cena zawiera: ubezpieczenie pasażera, kierowcę ze znajomością języka angielskiego, bezpłatny internet wifi w samochodzie, butelkowaną wodę, wypożyczenie samochodu i paliwo.

Cena nie zawiera: opłat parkingowych, opłaty za przejazd autostradami, biletu wstępu, posiłku i zakwaterowania dla kierowców, napiwku (opcjonalnie 10%) i podatku (8% vat).

Cena podana w ofercie jest ostateczną ceną bazującą na informacjach dostarczonych w momencie rezerwacji i nie zwiększy się o dodatkowe nieprzewidziane koszty, chyba że nastąpi zmiana trasy lub podjęte zostaną dodatkowe podróże na wyraźną prośbę i za państwa zgodą. Zmiany należy zgłosić na kontakt@viptransfers.pl

Na wyciągu z karty kredytowej płatność będzie widoczna jako dokonana na rzecz VIP Transfers Sp. z o.o.

Podając swój adres e-mail wyrażają państwo zgodę, aby otrzymywać wiadomości e-mail od VIP Transfers. państwa adres e-mail nie zostanie nigdy przekazany innym podmiotom.

Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. 2014 r. poz. 1182).

Rezerwacja i rezygnacja

W przypadku rezerwacji danej usługi oraz skorzystania z szybkiej płatności na stronie viptransfers.pl, otrzymają państwo od nas potwierdzenie rezerwacji na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

W przypadku chęci dodania / zmiany szczegółów rezerwacji lub anulowania rezerwacji, prosimy o kontakt mailowy (kontakt@viptransfers.pl).

W przypadku anulowania jednej z poniższych rezerwacji:

 1. Transferu lotniskowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku,
 2. dyspozycji kierowcy wraz z samochodem poniżej 6 godzin,
 3. Transferu, którego długość jest mniejsza niż 50km od miejsca odbioru (w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku)
 • na więcej niż 24h godzin od ustalonej godziny rozpoczęcia zlecenia zostanie zwrócone 95% wartości zamówienia. 5% stanowią opłaty dotyczące przetworzenia płatności oraz opłata dotycząca obsługi zwrotu pieniędzy.
 • na mniej niż 24h godzin od ustalonej godziny rozpoczęcia zlecenia zostanie zwrócone 50% wartości zamówienia.
 • na mniej niż 12h godzin od ustalonej godziny rozpoczęcia zlecenia zwrot środków nie będzie możliwy.
 • w przypadku niepojawienia się pasażera w ustalonym miejscu i czasie, zwrot środków nie będzie możliwy. Prosimy pamiętać, że zawsze dokładamy starań żeby skontaktować się z pasażerem, który się nie pojawia w ustalonym miejscu i czasie.

 

W przypadku anulowania jednej z poniższych rezerwacji:

 1. Dyspozycji kierowcy wraz z samochodem równej lub dłuższej niż 6 godzin,
 2. Transferu, którego długość jest większa niż 50km od miejsca odbioru (w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku)
 • na więcej niż 168h godzin od ustalonej godziny rozpoczęcia zlecenia zostanie zwrócone 95% wartości zamówienia. 5% stanowią opłaty dotyczące przetworzenia płatności oraz opłata dotycząca obsługi zwrotu pieniędzy.
 • na mniej niż 120h godzin od ustalonej godziny rozpoczęcia zlecenia zostanie zwrócone 50% wartości zamówienia.
 • na mniej niż 96h godzin od ustalonej godziny rozpoczęcia zlecenia zwrot środków nie będzie możliwy.
 • w przypadku niepojawienia się pasażera w ustalonym miejscu i czasie, zwrot środków nie będzie możliwy. Prosimy pamiętać, że zawsze dokładamy starań żeby skontaktować się z pasażerem, który się nie pojawia w ustalonym miejscu i czasie.

 

Warunki świadczenia usług

VIP Transfers wymaga minimum 6 godzin wyprzedzenia w przypadku rezerwacji online w zwykłych godzinach pracy.

Jeśli chcą państwo zarezerwować samochód z wyprzedzeniem mniejszym niż 6 godzin, prosimy o kontakt telefoniczny: +48 574 254 347 lub mailowy na kontakt@viptransfers.pl.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić punktualność naszych kierowców, jednak na pewno rozumieją państwo, że nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z przyczyn poza naszą kontrolą.

Kierowca będzie prowadzić samochód z bezpieczną i rozsądną prędkością, dostosowaną do warunków na drodze, ruchu oraz obowiązujących przepisów.

Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez niego we wnętrzu lub na zewnątrz wynajętego pojazdu i zostanie obciążony stosownymi kosztami za wszelkie naprawy niezbędne do przywrócenia pojazdu do pełnej sprawności.

W niektórych przypadkach możemy korzystać z podnajętych pojazdów.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa skutkujące wydłużeniem trasy podróży, inne niż uzgodnione w momencie rezerwacji, klient będzie obciążony dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem na naszej stronie internetowej.

W razie konieczności, zastrzegamy prawo do zmiany pojazdu lub kierowcy w każdym momencie.

Nasi kierowcy będą jechać najbardziej optymalną trasą danego dnia, chyba że klient przekaże inne instrukcje w momencie rezerwacji.

Pojazdy VIP Transfers oraz podwykonawców są w pełni ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia pasażerów oraz odpowiedzialności cywilnej. Jednakże, wszelka własność klienta jest przewożona wyłącznie na jego własne ryzyko i VIP Transfers nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie tej własności.

VIP Transfers prowadzi w swoim biurze rejestr przedmiotów zagubionych i dołoży wszelkich starań, aby zwrócić klientom wszelkie przedmioty pozostawione w naszych pojazdach lub pojazdach podwykonawców.

VIP Transfers oraz nasi kierowcy mają prawo odmówić przewozu pasażerów, którzy znajdują się pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub których zachowanie stanowi zagrożenie dla kierowcy, pojazdu lub innych pasażerów. W takim przypadku Klient nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za zarezerwowaną usługę.

We wszystkich pojazdach VIP Transfers obowiązuje całkowity zakaz palenia. Opłata za każde naruszenie tego przepisu to koszt 2000,00 zł netto.

W przypadku, gdy Klient stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia kierowcy, VIP Transfers ma prawo do natychmiastowego zakończenia świadczenia usługi. W tym przypadku zwrot środków za niewykorzystaną część usługi nie będzie możliwy. Możliwe są dodatkowe opłaty.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na prawa klienta wynikające z obowiązujących przepisów.

Gromadzenie danych osobowych

Niektórzy odwiedzający stronę viptransfers.pl decydują się na interakcję (np. wypełnienie formularza), która wymaga od VIP Transfers zbierania danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez VIP Transfers zależy od charakteru interakcji. w każdym przypadku VIP Transfers zbiera takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe, aby spełnić cel interakcji użytkownika viptransfers.pl. VIP Transfers nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej. Odwiedzający mogą zawsze odmówić dostarczenia informacji umożliwiających identyfikację osoby, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne czynności związane z witryną.

VIP Transfers gromadzi informacje, które nie są personalnie identyfikujące, takie jak: typ przeglądarki, preferencje językowe, strona odsyłająca oraz data i czas każdego żądania odwiedzającego. celem zbierania danych nieosobowych jest lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób użytkownicy internetu korzystają ze stron internetowych, oraz prowadzenia zbiorczej statystyki odwiedzin własnej strony internetowej.

Ochrona niektórych danych osobowych

VIP Transfers ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko tym pracownikom i kontrahentom, którzy muszą znać te informacje, aby móc je przetwarzać w imieniu vip transfers, które zgodziły się nie ujawniać informacji osobom trzecim. Niektórzy z kontrahentów, mogą znajdować się poza polską, na terenie unii europejskiej, w której od 25 maja 2018 r. obowiązują jednolite zasady ochrony danych osobowych. Korzystając ze strony viptransfers.pl, wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji. vip transfers nie wynajmuje ani nie sprzedaje nikomu potencjalnie personalnych informacji identyfikujących osoby. poza pracownikami i kontrahentami jak opisano powyżej, VIP Transfers ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo.

Ciasteczka (ang. cookies)

Plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez witrynę na komputerze odwiedzającego i przeglądarka odwiedzającego udostępnia informację za każdym razem, gdy użytkownik wraca na stronę internetową. rama wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc zidentyfikować i śledzić odwiedzających oraz ocenić wykorzystanie czy preferencje dostępu do strony. Odwiedzający viptransfers.pl, którzy nie chcą umieszczać plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed korzystaniem ze stron internetowych viptransfers.pl, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcje stron internetowych viptransfers.pl, mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

VIP Transfers nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania i mogą być usunięte na każde żądanie użytkownika, który ma prawo do: poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych‚ prawo do bycia zapomnianym. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na kontakt@viptransfers.pl.

VIP Transfers zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo unii europejskiej lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.

VIP Transfers po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza incydent do giodo oraz w razie potrzeby do departamentu cyberbezpieczeństwa ministerstwa cyfryzacji w ciągu 72 godzin, oraz niezwłocznie powiadamia osoby, których dane naruszono.